Eigenaar -Vertegenwoordiger Vve

Laat uw belangen behartigen door IBB

U bent lid van een VvE en ontvangt jaarlijks een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. Ik kan u – als eigenaar – jaarlijks vertegenwoordigen bij VvE-vergaderingen.

Dit betekent dat IBB:

  • de Algemene Ledenvergadering (ALV) voorbereid en bijwoont;
  • de vergaderstukken (jaarrekening & begroting) worden gecontroleerd;
  • als eigenaar-vertegenwoordiger brengt IBB uw stem uit tijdens de ALV;
  • IBB stelt uw vragen stel tijdens de ALV;
  • IBB bewaakt dat de besluitvorming tijdens de vergadering op de juiste manier plaatsvindt;
  • De concept-notulen na ALV worden gecontroleerd;
  • U na de ALV en de controle van de notulen een praktische terugkoppeling geeft over de door de ALV genomen besluiten.

Dit bespaart u tijd én levert u de zekerheid dat uw belangen in de vereniging behartigd worden.

VvE Portaal

ContactGEGEVENS

Telefoon

+31 (0)226-234800

Email

info@ibbvastgoedadvies.nl

Adres

Zuiderweg 7
1734 JK Oude Niedorp